УДО України

Акти Верховної Ради України

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2939-VI вiд 13 січня 2011 року
„Про доступ до публічної інформації”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 3206-VI вiд 7 квітня 2011 року
„Про засади запобігання і протидії корупції”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 3106-IV від 17 листопада 2005 року
„Про загальну структуру і чисельність Управління державної охорони України”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 638-IV від 20 березня 2003 року
„Про боротьбу з тероризмом”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 374-IV від 26 грудня 2002 року
„Про контррозвідувальну діяльність

ЗАКОН УКРАЇНИ № 548-XIV від 24 березня 1999 року
„Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 549-XIV від 24 березня 1999 року
„Про Стройовий статут Збройних Сил України”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 550-XIV від 24 березня 1999 року
„Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 551-XIV від 24 березня 1999 року
„Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 160/98-ВР від 4 березня 1998 року
„Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 3855-XII від 21 січня 1994 року
„Про державну таємницю”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2135-XII від 8 лютого 1992 року
„Про оперативно-розшукову діяльність”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2012-XII від 25 березня 1992 року
„Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2232-XII від 25 березня 1992 року
„Про військовий обов'язок і військову службу”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2262-XII 9 квітня 1992 pоку
„Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2657-XII вiд 2 жовтня 1992 року
„Про інформацію”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2297-VII вiд 1 червня 2010 року
„Про захист персональних даних”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 3551-XII вiд 22 жовтня 1993 року
„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 203/98-ВР вiд 24 березня 1998 року
„Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист ”

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  № 243/95-ВР вiд 23 червня 1995 року
„Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі”