УДО України

Відмова в задоволенні запиту на отримання публічної інформації

УДО України має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію у випадках, передбачених статтею 22 Закону.

Повідомлення про відмову у задоволенні запиту, у якому мають зазначатися мотивована підстава відмови та порядок оскарження відмови, УДО України надсилає запитувачам поштою або на їх вимогу електронною поштою, копію відповіді - підрозділу діловодства УДО України для обліку запитів.