УДО України

Порядок отримання, розгляду та реєстрації запитів

1. Запити на інформацію, розпорядником якої є УДО України, приймаються в робочий час згідно з правилами внутрішнього розпорядку (у понеділок - четвер з 10:00 до 17:00, у п’ятницю - з 10:00 до 16:00).

Запити не приймаються під час обідньої перерви (з 13:00 до 14:00), а також у вихідні, святкові та неробочі дні.

2. Запити подаються до УДО України в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Запити подаються у довільній формі та мають містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

З метою спрощення процедури оформлення запиту запитувач може використовувати форму для подання запиту на отримання публічної інформації в письмовому вигляді (додаток 1) та форму для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою(додаток 2).

3. Запити на інформацію приймаються та реєструються відповідальними посадовими особами підрозділу діловодства УДО України у журналі реєстрації запитів на отримання публічної інформації (додаток 3) або в системі електронної реєстрації. На запиті проставляється відповідний штамп із зазначенням реєстраційного номера, дати отримання запиту. У реєстраційному номері зазначається позначка «І/з».

4. Після реєстрації запиту Начальник УДО України або особа, яка виконує його обов’язки, розглядає запит та визначає уповноважені структурні підрозділи УДО України, відповідальні за підготовку відповіді на запит, до компетенції яких належить запитувана інформація.

5. Після розгляду запиту Начальником УДО України або особою, яка виконує його обов’язки, підрозділ діловодства УДО України невідкладно направляє запит визначеному уповноваженому структурному підрозділу УДО України для опрацювання та підготовки проекту відповіді запитувачу.

6. У разі якщо УДО України не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності йому відомо або має бути відомо, хто нею володіє, запит направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

7. Якщо запит за своїм змістом є зверненням громадян, підрозділ діловодства УДО України реєструє його відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

8. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його повинен оформити представник підрозділу діловодства УДО України, який обов’язково має зазначити в запиті свої посаду, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон та надати копію запиту особі, від імені якої його подано.