УДО України

Особливий статус та права військовослужбовців

ЗАКОН УКРАЇНИ № 160/98-ВР від 4 березня 1998 року
„Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”

 Стаття 18. Права військовослужбовців Управління державної охорони України

Військовослужбовці Управління  державної  охорони України під час здійснення державної охорони мають право:
1) вимагати від громадян додержання режиму,  встановленого на об'єктах, щодо яких здійснюється державна охорона;
2) затримувати  осіб,  які незаконно проникли або намагаються проникнути на об'єкти,  щодо яких здійснюється  державна  охорона, перевіряти  у них документи,  що посвідчують особу, здійснювати у встановленому законом порядку особистий огляд затриманих та  огляд їхніх  речей,  які  є  при них, транспортних засобів, на яких вони прибули  в  район  об'єкта  охорони,   і   передавати   їх   іншим правоохоронним органам;
3)  спільно  з  відповідними  підрозділами  міліції тимчасово обмежувати або забороняти під час здійснення охоронних заходів рух транспортних  засобів  та  пішоходів  на вулицях ідорогах під час проїзду   автомобільним  транспортом  Президента  України,  Голови Верховної  Ради  України,  Прем'єр-міністра  України, а також глав іноземних  держав,  парламентів  і  урядів, керівників міжнародних міжурядових  організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні  з  офіційним  візитом,  не  допускати  громадян на окремі ділянки  місцевості  та  об'єкти,  вимагати  від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх; { Пункт 3 статті 18 із змінами, внесеними  згідно із Законом N 2249-IV ( 2249-15 ) від 16.12.2004; в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }
4) використовувати  транспортні  засоби,  що належать органам державної влади України,  підприємствам, установам, організаціям і громадянам  (крім транспортних засобів,  що належать дипломатичним представництвам іноземних держав  і  міжнародним  організаціям,  а також   спеціального   призначення),   для  запобігання  злочинам, переслідування і  затримання  осіб,  що  підозрюються  у  вчиненні злочину,  доставлення  осіб,  які потребують невідкладної медичної допомоги, в лікувальні заклади, а також для проїзду до місця події з   наступним  відшкодуванням  у  встановленому  порядку  збитків, завданих власникам цих транспортних засобів;
5) у  невідкладних випадках,  пов'язаних із врятуванням життя людей та  майна  чи  з  безпосереднім  переслідуванням  осіб,  які підозрюються  у  вчиненні  злочину,  заходити  в  житлові  та інші приміщення,  що належать громадянам,  на територію і в  приміщення державних  органів,  підприємств,  установ і організацій незалежно від форм власності з  наступним повідомленням  про  це  прокурора протягом 24 годин;
6) використовувати  під  час  проведення  охоронних   заходів засоби  зв'язку,  що  належать  державним органам,  підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності з  наступним відшкодуванням у встановленому порядку збитків;
7) зберігати,  носити і застосовувати  вогнепальну  зброю  та спеціальні  засоби  на підставі і в порядку,  передбачених Законом України "Про  міліцію"  (  565-12  ),  військовими  статутами   та прийнятими відповідно до них нормативними актами,  провозити зброю та спеціальні засоби в усіх видах транспорту;
8) позачергового  придбання  квитків  на  всі види транспорту незалежно  від  наявності  місць  та  поселення  в  готелях  при пред'явленні посвідчення про відрядження.