УДО України

Контракт

Контракт про проходження військової служби в УДО України – письмова угода, що укладається між громадянином України та державою, від імені якої виступає УДО України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби.

Контракт укладається у двох примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу або продовжує її, і Начальником Управління державної охорони України, скріплюється гербовою печаткою УДО України і зберігається у кожної із сторін (один примірник – в особовій справі військовослужбовця, другий – особисто у військовослужбовця).

Особа, вступаючи на військову службу до УДО України, проходить військово-лікарську комісію, професійно-психологічний відбір та спеціальний курс підготовки з метою визначення ступеня її професійної придатності (для осіб сержантського і старшинського складу).

Особа, яка вперше приймається на військову службу, складає Військову присягу на вірність Українському народові відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

У разі прийняття громадян призовного віку на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу УДО України письмово в установленому порядку інформує про цей факт військовий комісаріат за місцем реєстрації зазначених військовослужбовців для зняття їх з військового обліку.

За більш детальною інформацією звертатися до підрозділу кадрового забезпечення Управління

(понеділок - п’ятниця з 09.00 до 17.00).

Адреса: м. Київ, вул. Садова, 1/14,

Тел.: 281-25-87, 281-26-12, 281-26-14, 281-25-88

Тел. внутр.: 80-82, 80-50, 80-83, 81-80

При собі мати паспорт громадянина України, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документи про освіту з додатками.