УДО України

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ УДО УКРАЇНИ КНУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

1. Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі - Інститут), що є у штаті:

спеціальна кафедра № 1:
професор – 1 вакансія,
доцент – 2 вакансії,
старший викладач – 1 вакансія;

спеціальна кафедра № 2:
професор – 3 вакансії,
доцент – 1 вакансія,
старший викладач – 1 вакансія;

спеціальна кафедра № 3:
професор – 1 вакансія;
доцент – 2 вакансії;
старший викладач – 1 вакансія;
викладач – 2 вакансії;
асистент – 1 вакансія.

Посадовий оклад для військовослужбовців за посадою професора становить 9020 гривень, доцента – 8740 гривень, старшого викладача – 8030 гривень, викладача – 7190 гривень, асистента – 5920 гривень.

Посадовий оклад для працівників (цивільних осіб) за посадою професора становить 8989,89 гривень, доцента – 8447,10 гривень, старшого викладача – 7409,25 гривень, викладача – 6890,88 гривень, асистента – 6890,88 гривень.

2. Умови участі у конкурсі на зазначені посади.

 Кандидати на посади науково-педагогічних працівників Інституту повинні бути громадянами України, вільно володіти державною мовою та мати:

на посаду професора:
науковий ступінь доктора наук, кандидата наук (доктора філософії);
вчене звання професора, доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 5 років;
досвід викладання навчальних дисциплін, закріплених за профілем відповідної спеціальної кафедри;
наукові, навчально-методичні праці за профілем кафедри, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи за кордоном;

на посаду доцента:
науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) або вчене звання доцента, а також особи, які мають ступінь магістра;
стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 2 років;
досвід викладання навчальних дисциплін, закріплених за профілем відповідної спеціальної кафедри;
наукові, навчально-методичні праці за профілем кафедри, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи за кордоном;

на посаду старшого викладача:
особи, які мають ступінь магістра;
стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 1 року;
досвід викладання навчальних дисциплін, закріплених за профілем відповідної спеціальної кафедри, або роботи у підрозділах Управління державної охорони України (далі – УДО України);

на посаду викладача:
особи, які мають ступінь магістра;
досвід викладання навчальних дисциплін, закріплених за профілем відповідної спеціальної кафедри, або роботи у підрозділах УДО України;

на посаду асистента:
особи, які мають ступінь магістра;
досвід викладання навчальних дисциплін, закріплених за профілем відповідної спеціальної кафедри, або роботи у підрозділах УДО України.

3. Строк подання документів: з 18 листопада по 21листопада (включно).

4. Дата проведення засідання конкурсної комісії –  07 грудня 2020 року.

5. Для участі в конкурсі необхідно надіслати такі документи (матеріали):

військовослужбовцям  УДО України – рапорт про участь у конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, службову характеристику, завірену копію службової картки, довідку про проходження військової служби, документи, що підтверджують науково-педагогічний стаж, письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

цивільним особам  УДО України – заяву про участь у конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, копію трудової книжки, характеристику з місця попередньої роботи, копію паспорта, документи, що підтверджують науково-педагогічний стаж, письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Список наукових праць (винаходів), а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва), надаються кандидатами за наявності.

6. Документи надсилаються на адресу: вул. П. Болбочана, 8, м. Київ, 01051.

Примітки: конкурс проводиться відповідно до вимог Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженої наказом УДО України від 21.01.2020 № 50, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.03.2020 за № 248/34531, та наказу Інституту від 17.11.2020 № 78.

ДолученняРозмір
PDF icon konkurs.pdf1.63 МБ